آب بندی و بندکشی

آب بندی و بندکشی آب بندی و بندکشی

آب بندی و بندکشی

گاهی بعد از لوله کشی فاضلاب وجود یک نشتی در لوله فاضلاب خیلی نگران کننده نیست زیرا هنوز در مرحله لوله کشی فاضلاب هستید و به راحتی می توانید با استفاده از ابزارآلات مختلف اقدام به تعمیر لوله ای که نشتی دارد بکنید.

برای این نوع لوله ها اغلب توصیه می شود که به دلیل اینکه دست باز است و امکان تغییر در لوله کشی وجود دارد لوله برش داده شود و دوباره آن مرحله اجرا شود. این کار برای متخصصین لوله کش کارچندان دشواری نیست.

اما اگر لوله فاضلاب در زمانی که از خانه استفاده می شود و یا پس از چندین سال دچار نشتی شود آب بندی کردن این نشتی کار دشواری است. هر یک از متخصصین و کارشناسان تاسیسات متد و روش خاصی برای آب بندی این نوع نشتی ها دارند به شرط اینکه میزان آب دهی و یا نشتی لوله خیلی زیاد نباشد. در ادامه به برخی از این روش ها اشاره خواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید