نماشویی و شستشوی نمای ساختمان

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان نماشویی و شستشوی نمای ساختمان نماشویی و شستشوی نمای ساختمان نماشویی و شستشوی نمای ساختمان

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با روش های مختلفی انجام میشود. نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با استفاده از داربست، نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با تی های تلسکوپی ، نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با کلایمر و مرسوم ترین آنها نماشویی با طناب یا روش راپل است.

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با داربست:در مواردی که شرایط ساختمان و بام آن به گونه باشد دسترسی به آن با دیگر روش ها امکان نداشته باشد مثل سقف های شیروانی و یا پیشامدگی زیاد در تاج و یا پیشانی ساختمان داشته باشد ، تنها راهکار استفاده از داربست.استفاده از داربست با توجه به هزینه نصب آن کمی نسبت به روش طناب افزایش پیدا میکند

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با کلایمر: کلایمر وسیله ای است مانند بالابر که امروزه در انواع مختلفی در دنیا وجود دارد نوع اتوماتیک و دستی که مرسومترین آن نوع اتوماتیک است.این دستگاه شامل 2پایه است که مانند خرپا است و 2سبد دارد که داخل سبدها را از وزنه های سنگینی پر میکند تا از واژگونی جلوگیری کند و یک باکس دارد که اپراتور یا نماشوی در داخل آن می ایستد و اقدام به شستشوی نما میکند.برای حرکت بر روی نما بر روی باکس کلایمر یک ریموت کنترل است که با آن حرکت خود را تنظیم میکند.معایب دستگاه کلایمر این است که نصب آن و جابه جایی آن زمان زیادی می گیرد و هزینه اجاره کلایمر نیز بالا است.

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با تی های تلسکوپی:این تی ها به این علت به این نام معروفند چون دارای یک دسته بلند است که میتواند افزایش طول و یا کوتاه شدن را داشته باشند.به پایین دسته این تی ها یک شلنگ وصل است و شلنگ به دستگاه پمپ وصل است و مواد شوینده و آب را انتقال میدهد به سر تی.این وسیله با توجه به وارداتی بودن بسیار گران است و معمولا در ترمینالها و فرودگاها مورد استفاده قرار میگیرد

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان با طناب :در این روش پرسنل با استفاده از ابزارهای سنگ نوردی و کار در ارتفاع اقدام به نماشویی میکنند. طناب عنصر اصلی این فعالیت است.طنابهای این روش از نوع استاتیک است و مقاومت بالایی در مقابل کشش و سابیده شدن دارند.این روش نسبت به روشهای بالایی از سرعت و هزینه کمتری برخوردار است

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید