سندبلاست سنگ و آجر

سندبلاست سنگ و آجر سندبلاست سنگ و آجر سندبلاست سنگ و آجر

سندبلاست سنگ و آجر

سندبلاست
یک واژه انگلیسی است که sand به معنای ماسه و blast به معنی انفجار میباشد که در انچام کار به معنی پرتاب ماسه و شن با فشاربسیار زیاد هوا را سند بلاست میگویند.

اصول کار در دستگاه های سندبلاست :
روش کار به این صورت است که ماسه های ساینده که عمدتا از جنس سیلیس – مسباره و اکسید فلزات هستند با استفاده از فشارباد کمپرسور شتاب گرفته و بر روی سطح قطعه پاشیده میشوند.

موارد استفاده سندبلاست
زنگ زدایی و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات
پولیش مات و تمیزکاری انواع قالبهای صنعتی
اماده کردن سطوح قطعات جهت انجام انواع ابکاری صنعتی – تزیینی
زبر کردن سطوح . قطعات ( با استفاده از ساینده های مخصوص )
حک کردن نوشته و نقوش مختلف و گود برداری یا برجسته کاری انها به روی شیشه

کلیدواژه خود را وارد کنید