آموزش راپل

آموزش راپل آموزش راپل آموزش راپل آموزش راپل

آموزش راپل

به کلیه مراحل فرود از یک ارتفاع معین و به نقطه صفر و عبور های عرضی بوسیله ابزار الات تخصصی کار در ارتفاع راپل میگویند.
ابتدا راپل در گذشته بیشتر در فرود از صخره های مرتفع صورت میگرفت بعد ها نظر به کاربرد آن در برخی مناطق صعب العبور رواج بیشتری پیدا کرد بعنوان مثال تخلیه نفرات از بالگرد به منطقه معین که این روش بیشتر در گروه های نظامی و یا نجات صورت میگیرد.
به صورت عمومی، راپل به معنای استفاده از طناب برای پایین آمدن از ارتفاع است.

راپل و مزیت های آن

راپل ها اصولا برای مدتی در هوا معلق می مانند و حرکت آن ها با استفاده از پای آن ها انجام می شود.
مزیت هایی که باعث افزایش استفاده از راپل نسبت به دیگر وسایل مانند داربست شده است شامل:

• امنیت بالای راپل کار

• هزینه آن به مراتب خیلی کمتر از نصب داربست و کارگران بود (از آنجا که امنیت بالا است، احتمال رویداد اتفاق و صدمات ناشی از آن خیلی کمتر خواهد شد.)

• زمان انجام فعالیت را کاهش می دهد.

• تمامی سطوح کار در ارتفاع را می توان با راپل به راحتی انجام داد.

• برای انجام راپل، برعکس داربست ها نیز آسیبی به نمای ساختمان وارد نخواهد شد و این کمک به افزایش طول عمر بنا خواهد کرد.

کلیدواژه خود را وارد کنید